Green hosting - bankéř

  • Soukromý
  • před 7 měsíci
  • 2 min. čtení
green-hosting_01.webp
green-hosting_02.webp
green-hosting_03.webp
green-hosting_04.webp
green-hosting_05.webp
green-hosting_06.webp

Automatizované zpracování bankovních výpisů

Popis projektu

Projekt "Green Hosting" je zaměřen na automatické získávání aktuálních bankovních výpisů z Fio banky pro přidružené účty, spravované prostřednictvím dashboardu.

Každý den v 6:00 ráno se spustí Laravel command, který stahuje bankovní výpisy pomocí Rest API, jenž poskytuje Fio banka skrze api token a následně odesílá na předem stanovený email. 

Po celou dobu tohoto procesu jsou systematicky zaznamenávány veškeré aktivity od jejich spuštění až po dokončení pro přehlednost. Na úplném konci se vymaže stažený bankovní výpis, což zajišťuje transparentnost celé operace. 

Administrativní panel
Logování aktivity - stahování bankovního výpisu


Administrativní panel - přehled společností


Administrativní panel - vytváření bankovního účtu pro společnost

Využité technologie

  • MySQLMySQL
  • LaravelLaravel
  • Inertia.JSInertia.JS
  • Vue.JSVue.JS
  • TailwindCSSTailwindCSS
  • Rest APIRest API

Další informace

před 7 měsíci přidáno

53 počet návštěv

209 počet slov

2 minut čtení

Další práce

Kam zajít Olomouc

před 4 měsíci

Veřejný
kamzajitolomouc-logo.webp

Bomberace

před 2 měsíci

Veřejný
bomberace-logo.svg

Dřevo Ludwig

před 6 měsíci

Veřejný
drevo-ludwig.logo.webp

Stakuj Ethereum

před 6 měsíci

Veřejný
stackujethereum_logo.webp