Laravel - Artisan commands (komplexnější příkazy)

  • před 3 měsíci
  • 4 min čtení
  • 619 počet slov

Artisan Příkazy

Staňte se v Laravel Artisan příkázech profesionálem ! Tento komplexní průvodce vám ukáže, jak generovat modely, kontrolery a další komponenty v Laravelu.


Model

1) Zobrazení Detailů Modelu

Pro zobrazení podrobných informací o konkrétním modelu, včetně atributů, relací, eventů, observerů a dalších:

php artisan model:show User

 

2) Vytvoření Modelu: Ultimátní Command

Tento příkaz automaticky vytvoří všechny soubory, které Laravel poskytuje (krom observeru):

php artisan make:model User -a 
# nebo
php artisan make:model User -all

 

Následující soubory byly vygenerovány:

'UserController'
'StoreUserRequest'
'UpdateUserRequest'
'User' (model)
'UserPolicy'
'UserFactory'
'create_users_table' (migrace)
'UserSeeder'

 

3) Vytvoření Modelu : Customizovatelný Command

Pomocí tohoto příkazu lze vytvo volitelné soubory (model, migrace, controller, seeder, factory):

php artisan make:model User -msfc #model #migrace #seeder #factory #controller 
  • make:model vytvoří model User
  • m - vytvoří migraci create_users_table
  • s - vytvoří seeder UserSeeder
  • f - vytvoří factory UserFactory
  • c - vytvoří controller UserController

 

Můžete to také různě kombinovat podle potřeb:

php artisan make:model User -mfs #model #migrace #factory #seeder
php artisan make:model User -mf #model #migrace #factory
php artisan make:model User -m #model #migrace
php artisan make:model User -c #model #controller

 


 

Controller

1) Invokable Controller

Pro vytvoření kontroleru s jednou metodou '__invoke':

php artisan make:controller UserController --invokable

 

2) Controller se Základními Metodami

Tento příkaz vytvoří controller se základními metodami CRUD (index, show, create, store, edit, update, delete):

php artisan make:controller UserController --resource
  • NEVÝHODA: Metody příjímají defaultně pouze "ID", následně budete muset najít záznam pomocí User::find($id)

 

3) Controller s Metodami pro Specifický Model

Zmíněný příkaz vytvoří controller se základními metodami:

php artisan make:controller UserController --model=User --resource
  • VÝHODA: automaticky se vytvoří route model binding, takže v metodách edit, update, delete se automaticky doplní model

 

4) Controller s metodami a requestami pro specifický model

Příkaz níže vytvoří controller, requesty pro update a store metody a zbytek CRUD metod: 

php artisan make:controller UserController --model=User --requests --resource

 


 

Seznam Route

1) Seznam Všech Route

Pro zobrazení všech rout ve tvém projektu (z web.php, api.php a jakýchkoliv vlastních souborů):

php artisan route:list

 

2) Filtrování v Route Listu

Filtrovat podle pojmenování routy ('as' => 'repositories', nebo také ->name('repositories.index'))

php artisan route:list --name="repositories"